Beratung nötig?

+31 (0)85-303 1270

Retourneren en Garantie

"U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen."

"Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug"

Wij willen u vragen altijd eerst contact met ons op te nemen voordat u producten retourneert of wilt ruilen.

Aan de onderzijde van deze pagina vindt u de stapjes om producten aan ons te retourneren.

Ontevreden over uw bestelde product?

Wanneer u ontevreden bent over een door u besteld product, kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Kijk voor verdere informatie bij het kopje "Retourneren & 30 dagen bedenktermijn - Herroepingsrecht".

Retourneren & 30 dagen bedenktermijn - Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen we u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Kosten van het terugzenden van de goederen vanuit Nederland komen voor rekening van Ylonn. Kosten van het terugzenden van de goederen vanuit landen buiten Nederland komen voor rekening van de besteller.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ons retouradres is:
Ylonn
Lichttorenhoofd 2
4871 CC Etten-Leur
Nederland

Let op: neem altijd eerst contact met ons op voordat u producten teruggestuurd. Aan de onderzijde van deze pagina vindt u de stapjes om producten aan ons te retourneren.

Defect product ontvangen?

Wanneer een product dat u op onze website heeft besteld, defect bij u is aangekomen, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zorgen dan voor een vervangend product en sturen dat kosteloos naar u op.
Een defect product hoeft in principe nooit terug gestuurd te worden naar Ylonn. Wel kunnen wij in zeer uitzonderlijke gevallen u vragen het op te sturen, als wij het defecte product nader willen onderzoeken samen met de fabrikant. Dit doen wij alleen in goed overleg met u, en de kosten van deze retourzending zijn altijd voor onze rekening.

Verkeerd product ontvangen?

Ook al doen wij ons uiterste best om de juiste producten te versturen, er bestaat altijd een kleine kans dat er iets misgaat. Mocht u een onjuist product ontvangen, dan vragen wij u om contact op te nemen met onze klantenservice. De kosten voor een eventuele retourzending in het geval dat wij een verkeerd artikel hebben verstuurd, zijn altijd voor Ylonn. De kosten voor de verzending naar u toe zijn vanzelfsprekend ook voor rekening van Ylonn.

Hoe lang duurt het voordat u een antwoord krijgt op een retouraanvraag?

Onze klantenservice is geopend op werkdagen van 09u - 19u. U kunt binnen deze tijden contact opnemen met onze klantenservice via telefoon of per e-mail. Wij streven ernaar om e-mails binnen 1 uur te beantwoorden.

Hoe lang duurt het voordat u een vervangend product ontvangt?

Met inachtneming van onze standaard bezorgtijden kunt u het vervangende product binnen 1 werkdag verwachten op het adres dat u heeft opgegeven in uw originele bestelling.

Hoe lang duurt het voordat u uw geld terug krijgt in het geval dat u een product retourneert waar u niet tevreden over bent?

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen van ons terug die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hoe kunt u precies contact opnemen met onze klantenservice?

Onze klantenservice is geopend op werkdagen van 9u - 19u. U kunt binnen deze tijden contact met onze klantenservice opnemen via telefoon: 02 304 25 03  (direct reactie) of via e-mail: support@ylonn.be (inhoudelijke reactie binnen 24 uur).

Hoeveel dagen heeft u om een product te retourneren?

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Wie betaalt er voor het terugsturen van een product wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht?

Kosten van het terugzenden van de goederen vanuit Nederland komen voor rekening van Ylonn. Kosten van het terugzenden van de goederen vanuit landen buiten Nederland komen voor rekening van de besteller.

 Wettelijke garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u, als consument, er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Stappenplan retourneren

Wilt u 1 of meerdere artikelen retourneren? Dan zouden wij u willen vragen de volgende stappen te doorlopen. Hiermee kunnen wij de retouren zo snel mogelijk voor u verwerken.
  1. support@ylonn.be
Stuur een bericht aan onze klantenservice met de producten die u wilt retourneren, inclusief uw rekeningnummer en de tenaamstelling van uw rekening.
U ontvangt van ons de informatie en het retourformulier met de gegevens voor het versturen van uw retourzending.
  1. Retourformulier
Wij vragen u  het toegezonden retourformulier in te vullen. Dit formulier kunt u meesturen met het pakket met de te retourneren artikelen.
  1. Bericht ontvangst retourzending
Wij zullen u berichten als uw retourzending door ons is ontvangen. Dit zal normaal gesproken via e-mail zijn.
  1. Omruilen/ retour aankoopbedrag
Wij ruilen het pakket om en versturen deze naar u, of storten het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen op het door u  aangegeven rekeningnummer.